Ukudla

Ukudla is the formal Zulu term for food.


Ngifuna ukudla kwami.
I want my food.

Have another definition for Ukudla? Click to define it!


© 2020-2023 Africtionary®