Sbhanxa

Sbhanxa or sibhanxa is a Xhosa term for an idiot or a fool.


Yeer usisbhanxa ke khona wena ufunda lewey lol

Have another definition for Sbhanxa? Click to define it!


© 2020 Africtionary®