impundu

One thing that makes men go crazy


Ndizthandela nje impundu
iDyan ayinophila uba ayityi mpundu

Have another definition for impundu? Click to define it!


© 2020-2023 Africtionary®