Mkhululi

A liberator, Someone who gives freedom


Uthixo nguMkhululi wethu

Umjolo

A Xhosa word for dating


Umjolo uzokulimaza mntase© 2020-2021 Africtionary®