Onyanya

onyanya is someone who is stingy with anything


Peter okuna o onyanya

Okakumbu

Okakumbu is a Bitch in oshiwambo


kelly okakumbu (kelly is a bitch)

Natubaaze

Natubaaze means let's go in Oshiwambo slang


Peter Natubaaze ko KONKA© 2020-2023 Africtionary®