Uyanya

Used to describe someone whose talking shit.


Uyanya iselwe nguwe la drink© 2020-2021 Africtionary®